dhfr-racing-tanvald

Bobovka Cup vol.7

Sobota 3. srpna 2019 - Registrace závodníků

Moment ...

Děkujeme, data se posílají na server. Mějte prosím několik sekund strpení ...

1.Krok - základní údaje

Registrace se skládá ze tří kroků. V prvním kroku vyplňte minimálně všechny vyžadované údaje. Minimální věk pro účast v závodu je 15 let.

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je DH-FR racing Tanvald z.s. IČ 01252089 se sídlem v Tanvaldě (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou: Krkonošská 536, Šumburk nad Desnou, 468 41 Tanvald, email: info@dhfr-racing-tanvald.cz, telefon: +420 721 176 662.
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě odeslání Vaší registrace.

III. Důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Důvodem a účelem zpracování osobních údajů je zpracování a vyhodnocení dosažených časů a výsledků v závodu správcem. Bez poskytnutí osobních údajů není možné ze závodu účastnit.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje v databázi registračního systému jen po dobu nutnou k jejich zpracování. Vaše osobní údaje jsou použity pouze pro zpracování výsledků závodů a jejich prezentaci v papírové podobě a na webu správce.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby: podílející se na měření časů a výsledků, jejich zpracování a prezentaci.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje dalším stranám nebo do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním registrace z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů.
 2. Seznámení se s těmito podmínkami vyjadřujete zaškrtnutím možnosti „Rozumím podmínkám poskytnutí osobních údajů“ v internetovém formuláři.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní správce na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.